Das ist eine Übung

76
soixante-seize
77
soixante-dix-sept
78
soixante-dix-huit
79
soixante-dix-neuf
80
quatre-vingts
81
quatre-vingt-un
82
quatre-vingt-deux
83
quatre-vingt-trois
84
quatre-vingt-quatre
85
quatre-vingt-cinq
86
quatre-vingt-six
87
quatre-vingt-sept
88
quatre-vingt-huit
89
quatre-vingt-neuf
90
quatre-vingt-dix